Bovint colostrum til nyfødte pattegrise

 

Colostrum

Mange af de bioaktive stoffer i colostrum (råmælk) er ikke artsspecifikke. Ny forskning viser, at colostrum fra køer reducerer risikoen for tarm-infektion hos præmature smågrise og kan reducere kemoterapi-induceret toksicitet i mavetarmkanalen hos smågrise.

 

Det er velkendt, at smågrise er meget afhængige af soens colostrum i løbet af de første timer af deres liv for at overleve. Således er dødeligheden blandt pattegrise størst i de første 24 timer efter faring, men i dag forsøges dette reduceret gennem forskellige tiltag. Varme og et relativt rent miljø er et spørgsmål om management, men der er ingen erstatning for soens colostrum, hvilket gør det afgørende for pattegrisene hurtigt at komme til soens yver. Forskellige fodertilskud til pattegrise bruges for at tilføre grisene energi, men måske bør nye metoder til at øge sundhed og overlevelse af nyfødte pattegrise overvejes.

 

På grund af den enorme betydning af det første måltid, giver det mening at kigge nærmere på disse første kritiske timer. Kuldstørrelsen har i årtier været stigende i de fleste lande. Sammen med stigningen i kuldstørrelse er variationen i fødselsvægt intern i kuldene imidlertid også steget, så pattegrisedødeligheden er stadig relativt høj. Men selv nogle af de mindste og svageste grise har mulighed for overlevelse med de rette tiltag.

 

I dag anvendes ofte såkaldte energi-boostere, som tildeles til de svage grise efter faring. Effekten af disse energitilskud er sjældent blevet videnskabeligt dokumenteret, og behandlingen er baseret på den antagelse, at pattegris frem for alt brug for en masse energi for at komme til soen for at starte den vitale diegivning. Spørgsmålet er, om denne midlertidige løft af energi er, hvad grisen virkelig har behov for.

 

I de senere år har en international forskningsgruppe fokuseret på fodring og modning af mavetarmkanalen i de første levedage - i både smågrise og spædbørn. Store fysiologiske ændringer finder sted omkring fødslen ved tilpasningen til livet uden for livmoderen, ikke mindst i tarmen. Det er ikke overraskende konstateret, at det kræver stor omhu at fodre en nyfødt med en umoden tarm og et kompromitteret immunforsvar.

 

Forskning i bovint colostrum

Colostrum til beskyttelse af tarmen er i øjeblikket ved at blive undersøgt som en del af det internationale forskningsprojekt 'Neomune', der fokuserer på at udvikle ny ernæring til samt behandling med probiotika af svækkede spædbørn og børn. Fokus er primært på to forskellige patientgrupper: præmature børn og børn i behandling med kemoterapi.

 

For tidligt fødte spædbørn

Ca. 10 % af alle spædbørn bliver født for tidligt og med lav fødselsvægt. Disse tidligt fødte børn er i en høj risiko for at pådrage sig alvorlige, akutte infektioner, såsom nekrotiserende enterocolitis (NEC), som følge af et ikke færdigudviklet immunforsvar. Desuden er modermælken ofte ikke tilgængelig efter en for tidlig fødsel. På grund af den umodne tarm, kan tidligt fødte børn ikke tolerere kommercielle modermælkserstatninger, da de kan forårsage alvorlige problemer i tarmen.

 

Derfor er den første ernæring af for tidligt fødte børn er en stor udfordring i neonatale intensivafdelinger. Hypotesen er, at colostrum, der anvendes som minimal enteral ernæring, kan bidrage med næringsstoffer og medvirke til at forbedre tarmens modning hos præmature spædbørn.

 

Børn i kemoterapi

Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) er den mest almindelige form for kræft hos børn. Helbredelsesraten er øget, men intensiteten af behandlingen er begrænset af toksiciteten af kemoterapi. Mange patienter lider af alvorlige bivirkninger af kemoterapi og 2-5 % af patienterne dør af behandlingsrelaterede komplikationer, hovedsagelig på grund af kemoterapi-induceret toksicitet og immunsuppression. Et barn, der lider af ALL i kemoterapibehandling, har et ekstremt udfordret immunforsvar og er derfor i høj risiko for at få infektioner.

 

Bovint colostrum

Colostrum er fra naturens hånd designet til at forberede den immun-kompromitterede nyfødte kalv til at tilpasse sig livet og har således et højt indhold af immunmodulerende komponenter. Dette forskningsprojekt undersøger om colostrum, givet kort før og efter kemoterapi, kan beskytte mod kemoterapi-induceret toksicitet i mavetarmkanalen og dermed reducere tilknyttede komplikationer såsom infektioner.

 

De kliniske undersøgelser forskning er stadig i gang og Biofiber-Damino (BD), den eneste producent af colostrumpulver i Danmark, leverer colostrum til pædiatriske intensivafdelinger i Danmark og Kina som en del af forskningsprojektet. Colostrum, tarmsundhed og immunitet hos smågrise og kalve har længe været et område af stor interesse for BD.

 

Den immunsvækkede pattegris

Undersøgelserne af ernæring til for tidligt fødte på hospitaler er resultatet af mange års forskning i ernæring og immunologi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Først blev en passende dyremodel blev udviklet. Det valgte dyr var grisen, som har mange fysiologiske ligheder med spædbørn.

 

I forhold til NEC-spædbørn, var målet at bestemme den optimale ernæringsmæssige strategi, type af ernæring, timing, og volumen, når moderens (soens) mælk ikke var tilgængelig. I mange tilfælde gives præmature børn modermælkserstatning, da deres mors mælk ofte er fraværende som følgende af den præterme fødsel. Det vides, at dette disponerer for NEC hos præmature børn, så et alternativ skulle findes.

 

I ALL-undersøgelserne var formålet at afhjælpe de toksiske virkninger af kemoterapi. En almindelig bivirkning af kemoterapi er mucositis, en inflammatorisk tilstand i fordøjelseskanalen.

 

I begge tilfælde har bovint colostrum vist en betydelig positiv effekt på sundheden i mavetarmkanalen.

 

Kemoterapi-induceret betændelse i tarmen

I de præmature smågrise født ved kejsersnit (90-92% drægtighed) beskyttede bovint colostrum mod NEC ligesom so-colostrum, og begge var bedre end modermælkserstatning. Senere blev andre berigede mælkeerstatninger testet, men alle de funktionelle parametre var væsentligt forbedret hos grise fodret med colostrum sammenlignet med mælkeerstatning.

 

Tilsyneladende har fodring med colostrum stort potentiale til at forbedre tarmsundhed såvel som tarmfunktion sammenlignet med alternative typer af ernæring hos præmature.

 

Præmature smågrise født ved kejsersnit og smågrise udsat for kemoterapi kan synes irrelevante for smågriseproducenter, men i begge tilfælde er der tale om pattegrise med forringet immunforsvar og et sårbart fordøjelsessystem, og de udviser mange af de samme symptomer, som man ville finde blandt de svage grise hos enhver svineproducent.

 

Tarmen & colostrum

Mavetarmkanalen er meget mere end et organ til næringsstoffordøjelse og -absorption, der tjener til at forsyne kroppen med brændstof fra føden. Tarmen fungerer som den vigtigste barriere til omverdenen og er i virkeligheden den største immunologiske organ i kroppen. Mavetarmkanalens slimhindelag er kroppens første forsvar mod mikroorganismer, der kommer via de indtagne føde og fra miljøet. Bovint colostrum har vist sig at være vitalt for vækst og modning af mavetarmkanalen.

 

Colostrum er en meget kompleks væske, som indeholder et stort antal af bioaktive faktorer, der bidrager til udvikling og beskyttelse af tarmen. I bovint colostrum er immunoglobulin G den bioaktive komponent, der er mest af, men colostrum er meget mere end immunglobuliner. Der er en lang række antimikrobielle, vækstfremmende eller antiinflammatoriske faktorer, men deres samspil med mikrober, tarmepitelet, og hinanden er stadig ikke fuldt belyst. Specifikke bestanddele i colostrum antages at have vigtige effekter på immunforsvaret, men håndfaste beviser er sparsomme. Det lader til, at ingen enkelt komponent har nogen nævneværdig effekt i sig selv, men at den sammensætningen virker i kombination.

 

Colostrum til pattegrise i forbedrer tarmsundheden

Desværre kan kommercielle colostrumprodukter være mange forskellige ting. Mange produkter er blevet forarbejdet for at øge IgG-koncentration, som af mange anses for et mål for kvalitet. Dette kan opnås ved at fjerne fedt, kasein eller en anden fraktion, men det vil også påvirke sammensætningen af andre bioaktive faktorer. I disse undersøgelser blev der kun anvendt intakt colostrumpulver fra BD, der var blevet håndteret ved lav temperatur.

 

Det er naturligvis stadig vigtigt at grisen modtager en tilstrækkelig mængde immunoglobuliner fra soens colostrum inden for de første 24 timer. Forskningen viser imidlertid, at svage smågrise også vil drage fordel af den beskyttende effekt af colostrum langt senere end dette. De bioaktive faktorer kan ikke blive absorberet, men de vil stadig virke i tarmen, og det er her de fleste problemer i den første uge af en gris liv opstår.

 

Det er interessant, at de svagtfødte grise ikke tolererer konventionelle mælkeerstatning særligt godt. I det hele taget ser det ud til, at der er meget lidt plads til eksperimenter med nyfødte grise, og de skal nok ikke fodres andet end colostrum.

 

Der er stadig meget forskningen ikke giver svar på, men det er klart, at bovint colostrum indeholder høje niveauer af immunmodulerende proteiner og peptider, som forhindrer udvikling af inflammation i tarmen af pattegrise. Fra det øjeblik en gris er født begynder uret at tikke. Den har for at komme til soens yver for at få colostrum snarest muligt, men de dårligst stillede smågrise kan have brug for hjælp. Det er spørgsmål om at købe tid for grisen. Tildeling af bovint colostrum synes at være den bedste måde at hjælpe med både næringsstoffer og beskyttelse af tarmen, indtil grisen kommer til kræfter.