Mangel eller overbelastning?

Jernmangel

Hvis pattegrisene ikke får tilskud af jern vil de få jernmangel og hæmoglobinniveauet i blodet vil falde til ca. 50-60 g/l ved 2-ugers alderen.
Når hæmoglobinniveauet bliver for lavt, kan der ikke transporteres den samme mængde ilt. Grisene kan derfor ikke fungere fysiologisk optimalt, og der vi være en tendens til ringere tilvækst og øget dødelighed.

 

Der findes ikke nogen skarp grænse mellem, hvad der er normalt, for lavt eller for højt når det kommer til hæmoglobinkoncentrationen hos pattegrise. Det er en naturlig udvikling, at hæmoglobinniveauet er lavt hos de nyfødte grise og stiger i de første uger, hvilket bekræftes af målinger på frilandsgrise (se øverste del af artiklen for at læse mere om grisenes fysiologiske udvikling).

Der er derimod et interval hvori grisenes hæmoglobinkoncentration helst skal ligge inden fravænning.

 

Der vil altid være en vis variation, selv inden for samme kuld, men værdierne vil typisk ligge i intervallet 90-130 g hæmoglobin pr. liter, og det er vanskeligt at påvise forskelle i tilvæksten inden for dette hæmoglobinniveau.

 

For meget jern

En ting er jernmangel, som utvivlsomt har en enorm betydning for pattegrisenes trivsel og tilvækst.
Men på den anden side er der ikke megen fokus på den risiko, der er forbundet med, at pattegrisene kan få for meget jern – jern overbelastning.


Jerntilskud via injektion af store mængder jern på dag 1-3 er den mest almindelige praksis til at forebygge jernmangel hos pattegrise.
Denne fremgangsmåde går uden om reguleringsmekanismen i tarmen og da der ikke er en fysiologisk mekanisme til udskillelse af overskydende jern, så snart det er kommet ind i cirkulationen lider mange pattegrise af jern-overbelastning.

For en kort uddybning af grisens fysiologi ifm. jern kan du læse her.


Fra undersøgelser på mennesker og dyr er det velkendt, at jernoverbelastning nedsætter modstandskraften mod sygdomsfremkaldende bakterier.

Undersøgelser har vist at en tidlig jerninjektion kan forårsage sundhedsmæssige problemer såsom ledbetændelse hos pattegrise.
Risiko for jern overbelastning hos pattegrise er derfor stor og bør tages i betragtning når man tildeler jern til grisene. Læs mere om tildelingsmetoderne her. 

 

 

Hvorfor jern til pattegrise   Hvorfor strøjern til pattegrise?   FerkoFer - strøjern til pattegrise