Kontraktarbejde

Ring for pris

Vi leverer underleverandørarbejde til firmaer og påtager os gerne opgaver med komplicerede produkter.

 

Behandlingen af jeres råvarer tilpasses jeres behov og ønsker og udføres med moderne og effektive processer.

 

Håndteringen af råvarer sker efter de mest moderne processer, metoder og teknologier.

 

Vi har stor viden om produkter, der ikke må miste smagsegenskaber og produkter hvor tørring skal ske skånsomt, så de aktive ingredienser ikke går tabt i processen.

 

Vi har stor erfaring med at coate pulver med fx sukker, så det bliver frit flydende og kan doseres mere præcist ved et videre procesforløb eller flere ingredienser kan sam-coates.

 

Biofiber Damino stor erfaring med standarder inden for levnedsmidler og farma.

 

Vi tilbyder forskellige behandlinger af råvarer, og vi finder altid den rette måde at behandle jeres råvarer.

 

Ingen opgave er for lille eller stor!

 

Kontakt os for en løsning eller et tilbud.


Produktionen

Al produktion sker i vores egen fabrik med et moderne fabriksanlæg udført i rustfrit stål. Fremstillingen sker efter egne og ofte patenterede teknologier, der sikrer dig de bedste produkter.

 

Vi er verdensledende inden for diætisk tilskudsfoder bl.a. på grund af vores innovative tilgang og på grund af vores moderne fabriksanlæg. Vi har blik for detaljerne og kombinerer det med en evne til at opsamle erfaringer og benytte dem systematisk i produktionen. Det sikrer dig produkter, der kontinuerligt optimeres og forbedres.

 

Alle produkter testes på vitale markeder inden de markedsføres, så du får de mest effektive og handy værktøjer til din moderne husdyrproduktion. Testene sørger for, at du får produkter, der fungerer under forskellige produktionssystemer og klimaforhold.

 

Vores råvarer gennemgår en nænsom behandling. Det sikrer dig produkter, der bidrager til flere vitale dyr i stalden. Alle råvarer brugt i vores produktion er af bedste kvalitet og håndteres internt i big bags for at minimere risikoen for at andre ingredienser kommer i det aktuelle produkt.

 

Eget mejeri

Vi har vores eget mejeri til indsamling og behandling af colostrum. Det har vi for at sikre den samme konsistente behandling af råmælken, ved hver enkelt levering. Dermed sikres du den samme høje kvalitet hver eneste gang.
Vores mejeri sikrer også, at vi kan garantere, at der ingen antibiotikarester er i vores produkter, da vi tager prøver af hver eneste mælke-leverance vi modtager.

 

Testene sikrer også, at antallet af bioaktive stoffer i colostrummen holdes konsistent på det samme niveau og det samme gælder fedtindhold, kimtal etc. Hvilket betyder, at du er garanteret den samme høje kvalitet og indhold hver eneste gang.

 

Kvalitet

Når det kommer til produktkvalitet er det svært at finde et område, hvor det er vigtigere end når det drejer sig om levnedsmidler og foderstoffer. Derfor er kvaliteten altid i højsædet hos os.

 

Vi bruger de bedste produkter og behandler dem på den mest nænsomme og alligevel effektive metode. Det gør vi for at sikre, at vores produkter altid lever op til den samme høje standard og kvalitet. Vi er certificerede efter ISO 22000 standarden, som er en standard for fødevarer og GMP+, der omhandler god fremstillingspraksis. Det er din sikkerhed for, at der er en seriøs kontrol med de produkter vi producerer og pakker.

 

Biofiber-Damino driver forretning i overensstemmelse med EU og dansk national lovgivning.

 

Den grundlæggende lovgivning er fastlagt i EU-forordningerne 178/2002, 183/2005, 767/2009 og 1831/2003.

 

Virksomheden er registreret som foderstofproducent i henhold til bestemmelserne i EU-forordning 183/2005 under registreringsnummer 208-R 752720.

 

Kontroller

Fødevarestyrelsen, som er den tilsynsførende myndighed i Danmark, foretager uanmeldte kontrolbesøg og audits, for at tjekke at virksomheden overholder bestemmelserne inden for foderhygiejneforordningen.


Et kontrolbesøg kan fx omfatte:

  • Stikprøver af færdige produkter
  • Etiketter
  • Sporbarhed
  • Vedligeholdelse
  • Hygiejne

 

Et auditbesøg kan fx omfatte:

  • Kontrol af selve kvalitetstyringssystemet
  • Sporbarhed
  • Batch separation
  • Opbevaring
  • Transport