Certificering

Biofiber-Damino driver virksomhed i henhold til eget kvalitetsstyringssystem. Systemet omfatter egne krav, myndighedskrav, kundekrav samt kravene i kvalitetsstandarderne ISO 22000:2018, GMP+ og VLOG. Eksterne og interne audits udføres årligt.

Kvalitetsstyringssystem

Vi har arbejdet i henhold til systemet siden 2003, da fabrikken blev bygget, og systemet udvikles løbende, så det hele tiden overholder gældende krav.
 
I samarbejde med kunder og leverandører foretages gensidig kontrol, når det ønskes. Vi opfylder ligeledes kravene, når vi udfører underleverandørarbejde for kunder i hhv. fødevareindustrien samt den farmaceutiske industri.
 
Alle medarbejdere i Biofiber-Damino har adgang til kvalitetsstyringssystemet.
 
Kvalitetsstyringssystemet har særligt fokus på effektiv styring, kunderne og kundetilfredshed. Vi ønsker at opnå disse mål ved at:
  • Tilbyde produkter, der opfylder kundekrav samt lovmæssige krav
  • Overholde kundeaftaler
  • Styre og forbedre produktionsprocesser og produkterne
  • Forbedre kvalitetsstyringssystemet
  • Holde fokus på engagement, kompetencer, kvalitetsbevidsthed hos både ledelse og medarbejdere.

 

Herudover har kvalitetsstyringssystemet som mål at evaluere og håndtere risikofaktorer i forhold til fødevaresikkerhed.

 

Se GMP+ certifikat her

Se ISO 22000 certifikat her

Se VLOG certifikat her