Jern til pattegrise

 

Jern er en central del af hæmoglobinet i de røde blodlegemer, der sørger for ilttransporten i kroppen. Over halvdelen af kroppens jern findes indbygget i hæmoglobinmolekylerne. Desuden indgår jern i muskelvæv og en række vigtige enzymer. Det er afgørende for pattegrisenes vækst og trivsel at deres jernbehov dækkes, da de ellers vil udvikle jernmangel.

 

De første 3 uger efter faringen firedobles pattegrisens vægt og de har derfor brug for jern til opbygning af bl.a. væv og blod. Da pattegrisens daglige behov for jern ikke dækkes af somælken er det vigtigt, at de har adgang til en alternativ jernkilde. 

 

I naturen vil pattegrisens medfødte rodeadfærd sørge for at de får dækket jernbehovet fra jorden, som indeholder rigeligt jern til at opfylde deres behov.

 

 

Af den ovenstående figur, som er lavet efter et udforskende case study lavet i en jysk frilandsbesætning, ses det, at:
•    Blodets hæmoglobinkoncentration kan blive ved med at stige frem til, at grisene er ca 3 uger gamle, når der er daglig adgang til jern
•    Frilandsgrise kan optage tilstrækkeligt jern via tarmen

Grisene i dette studie havde ikke fået nogen form for jerninjektion eller andet jerntilskud og fik derfor deres jernbehov dækket ved at rode i jorden.

Den mulighed har grisene i den moderne svinebesætning ikke og må derfor have jernet tilført i form af et tilskud.


Så for at undgå jernmangel, skal pattegrisene have et ekstra tilskud af jern, indtil jernbehovet kan dækkes via optagelsen gennem foderet. Tilskud af jern kan gives ved injektion eller oralt. Forskellen mellem de to tildelingsmetoder kan du læse om her.

Hvordan optages jern hos grisene?

Diætetisk jern optages i tyndtarmen ved en reguleret proces, som styrer kroppens jernbalance, eftersom jernudskillelse ikke foregår hos pattedyr når først jernet er optaget i kroppen.


Når kroppens jernniveau er lavt, frigives jern til en bærer i blodet, som er ansvarlig for transporten af jern til lever, milt og knoglemarv, hvor det lagres eller anvendes til hæmoglobin.


Denne regulerende mekanisme består også af at leveren registrerer høje jernniveauer i organismen. Hvis der registreres høje niveauer af jern, producerer leveren et hæmmende hormon, hepcidin, som påvirker tarmen så jernoptagelsen reduceres. Hepcidin reducerer også eksporten af jern internt i kroppen. 


Med andre ord, er det grisens egen krop, der styrer og giver signal når der er behov for mere jern eller hvis der ikke er behov for mere jern.


Jernmangel hos grise er veldiskuteret og veldokumenteret, men hvad sker der med pattegrisen, hvis den får for meget jern? Jernmangel og jern overbelastning kan du læse mere om her.
 

 

Hvor meget jern skal grisene egentlig have, og hvad sker der hvis de får for lidt eller for meget?   Hvorfor vælge strøjern?   FerkoFer - strøjern til pattegrise