FerkoFer

Ring for pris

Ferkofer er et diætetisk tilskudsfoder til pattegrise. Et velsmagende og støvfrit strøjern, der stimulerer grisenes naturlige rodeadfærd.

 

  • Grisene regulerer selv jernoptagelsen efter behov
  • Ingen injektionsskader
  • Jernforsyningen sikres 100%
  • Non-Medicated

 

Det har vist sig, at mange grise udvikler jernmangel sidst i diegivningsperioden, hvis de kun har fået en jerninjektion. Det er især de store grise der ”løber tør for jern”. FerkoFer sikrer sammen med somælken en optimal jernforsyning til den enkelte gris i diegivningsperioden. Dette kan forebygges med 1-2 bægre FerkoFer når grisene er ca. 2 uger gamle.

 

Anvendelse

FerkoFer er en sikker og praktisk måde at sikre pattegrisene deres individuelle jernbehov i diegivningsperioden. Pattegrisene optager jernet naturligt efter behov via tarmen over en længere periode. 

 

FerkoFer gives i et Playfeeder specialtrug eller direkte på et rent og tørt underlag i området omkring grisenes hvileplads og så klarer grisene selv resten.

 

FerkoFer kan også anvendes som supplement til opfølgning på injektion af jern.

Lagerstatus: Ikke på lager

FerkoFer®

Ferkofer er et diætetisk tilskudsfoder til pattegrise.

Sikker jernforsyning til smågrise

FerkoFer er et simpelt, praktisk, oralt jerntilskud i pulverform, som med veldokumenteret, statistisk sikkerhed fuldstændigt sikrer pattegrisenes jernforsyning uden injektion eller andet jerntilskud. 

 

Produktet indeholder mikroindkapslet, letoptageligt jern af høj, biologisk værdi. Den naturlige tildeling af jern i form af et foder tager højde for grisens medfødte rodeadfærd og gør det muligt for den at regulere sin jernoptagelse efter sit individuelle behov samtidigt med, at den forberedes til den senere optagelse af tørfoder. 

 

FerkoFer er arbejdsbesparende og let at integrere i besætningens arbejdsprocesser. 

 

FerkoFer tildeles i et Playfeeder® specialtrug eller direkte på tørt, rent, fladt underlag.

 

Dosering

Grisene skal have FerkoFer til rådighed i ca. 2 uger. Dette opnås ved at tildele det 3 gange i perioden fra ca. 3 dage til 10 dage efter faring. Resten klarer grisene selv.

10 g FerkoFer pr. gris i hele perioden svarer til 3 bægre pr. kuld (16 grise).

 

Giv det første bæger 2-4 dage efter faring, det andet 3-4 dage herefter og endelig det sidste 3-4 dage senere.

 

Det er lettest at samle i ugehold, så hvis faringerne sker sidst på ugen, gives 1 bæger FerkoFer den følgende mandag, torsdag/fredag og igen mandag.
 

  • Tildelingen skal ske fra dag 2-4 efter faringen, til smågrisene er 8-12 dage gamle
  • Giv FerkoFer i Playfeeder-trug eller på tørt gulv – alternativt på en stor cementflise, måtte eller plade med ru overflade
  • Vær opmærksom på placeringen af FerkoFer i stien
  • Der bør ikke gives andet foder eller tørv oven på før et par dage efter sidste tildeling

 

Sådan virker FerkoFer

FerkoFer er et mikroindkapslet oralt jerntilskud med smag. Det er en sikker måde at sikre pattegrisenes individuelle jernbehov uden risiko for injektionsskader.

 

Med FerkoFer optager pattegrisene jernet naturligt efter behov via tarmen over en længere periode.

 

Uden supplement med jern vil pattegrisene ikke trives og vil med tiden udvikle jernmangel.

 

Adskillige videnskabelige studier har dokumenteret, at FerkoFer dækker grisenes jernbehov fuldstændigt ved 3 tildelinger pr. kuld.
F.eks. viser resultaterne af en stor tysk undersøgelse af forskellige jerntildelinger, hvor blodværdierne er blevet målt hos grise, der har fået injektion en eller to gange samt for grise, der har fået FerkoFer, at FerkoFer sørger for at dække jernbehovet helt frem til fravænning.

 

Jern er essentielt for grisenes trivsel og tilvækst, men samtidig er jern i for store mængder på en gang giftigt for grisene. Det er derfor vigtigt at det optages i takt med, at pattegrisene vokser.

Læs mere om grisens jernoptagelse og forskellen på de forskellige tildelingsmetoder under Jern.

 

Pakningsstørrelse

5 kg - spand

 

FAQ FerkoFer

 

 

FerkoFer er et registreret varemærke