Playfeeder

Ring for pris

PlayFeeder®

Specialdesignet trug til pattegrise.

PlayFeederen er et specialdesignet trug til pattegrise, som tiltrækker grisene allerede fra første levedøgn pga. dets udformning.

PlayFeeder-truget kan anvendes til at tildele FerkoFer til pattegrisene og efterfølgende til fodertrug i farestalden.

PlayFeeder

  • Stimulerer pattegrisene til tidlig jernoptagelse
  • Stimulerer pattegrisene til en større foderoptagelse før fravænning
  • 2 indstillinger - tilpasset grisenes størrelser
  • Nem at anvende

Se brochure her

 

Gå til vores webshop eller kontakt os på sales@damino.com

 


PlayFeeder®

 

Specialtrug til FerkoFer og farestaldsfoder

PlayFeederen er et specialtrug til tildeling af FerkoFer og farestaldsfoder. Der er udviklet med henblik på at udnytte pattegrisenes naturlige rodeadfærd til en tidlig optagelse af strøjern og foder. Når jerntildelingsperioden er ovre, kan truget anvendes til farestaldsfoder og derved lettes overgangen til tørfoder. PlayFeeder er således det eneste trug, der er brug for i farestalden.

Truget kan uden brug af værktøj indstilles i en lav eller høj position, alt efter pattegrisenes størrelse. Det er let at på- og afmontere, hygiejnisk og nemt at rengøre.

Der ligger et langt stykke udviklingsarbejde bag PlayFeederen og truget er testet i uafhængige internationale test. 

Jernforsyning

PlayFeeder-truget er testet til jernforsyning hos pattegrise af Ghent universitetet i Belgien.
De testede tildeling af FerkoFer i PlayFeeder-truget mod jerninjektion i tre besætninger.
Der indgik ialt 88 søer og 961 pattegrise i forsøget.
De registrerede hæmoglobinniveau ved dag 3 og dag 25, hvor grisene også blev vejet og tilvæksten beregnet. 
Der blev desuden registreret dødelighed samt tidsforbrug til tildeling af jern.

Grisene der fik FerkoFer i PlayFeeder-truget havde signifikant højere hæmoglobinniveau ved fravænning (131,4 g/l vs. 116,4 g/l).
Grisene i FerkoFer-gruppen have numerisk højere daglig tilvækst (253,9 g/d vs. 248,8 g/d) og numerisk lavere dødelighed (11,4% vs. 12,2%) i forhold til injektionsgruppen.
Tidsforbruget på tildeling er jern blev næsten halveret ved FerkoFer frem for injektion (27,3 sek/kuld vs. 56,9 sek/kuld). (Maes et al. 2011).


Foderoptagelse

Foderoptagelsen i farestalden har stor effekt for grisenes tilvækst efter fravænning.
Grise der har optaget foder i farestalden kommer hurtigere i gang med at æde foder og har en højere tilvækst efter fravænning.

Universitetet i Utrecht i Holland har testet foderoptagelse ved PlayFeeder-truget mod et mere konventionelt trug.
Grise fra 72 søer indgik i forsøget. Foderoptagelsen og antallet af besøg samt længden af hvert besøg ved truget blev registreret.
Grisene i PlayFeeder gruppen havde signifikant højere foderindtag dag 13-20, dag 21-26 samt totalt set og signifikant flere besøg ved PlayFeederen dag 15, 22 og 25 sammenlignet med kontrolgrisene ved det traditionelle trug. (Kuller et al. 2010).

 

Adskillige forsøg har vist at grise der optager større mængder foder i farestalden har højere tilvækst efter fravænning.

 

Gå til vores webshop eller kontakt os på sales@damino.com

 

 

PlayFeeder er et registreret varemærke