Playfeeder

Ring for pris

Specialtrug til pattegrise i farestien.

 

  • Stimulerer pattegrisene til større foderoptagelse
  • 2 indstillinger - når grisene vokser
  • Nem at anvende

 

Playfeedeeren er et trug, der allerede fra de første levedøgn kan vækker grisenes interesse pga dets udforming. Dermed tiltrækkes pPattegrisene tiltrækkes af truget og de sikres en tilstrækkelig jerntilførsel gennem strøjern.

 

Når jerntildelingsperioden er ovre, kan det anvendes til prestarterenfoder/farestaldsfoder. Derved lettes overgangen til tørfoder.

Lagerstatus: Ikke på lager

Playfeeder®

 

Specialtrug til strøjern og prestarterfoder i farestien

Playfeederen er et specialtrug, der er specielt udviklet med henblik på optimalt at udnytte pattegrisenes specielle naturlige rodeadfærd for til en tidlig optagelse af strøjern.

 

Truget er let at af- og påmontere, hygiejnisk og nemt at rengøre. Det kan uden brug af værktøj indstilles i en lav eller høj position, alt efter pattegrisenes alder og størrelse. Når jerntildelingsperioden er ovre, kan det anvendes til prestarterfoder. Derved lettes overgangen til tørfoder. Playfeeder er således det eneste trug, der er brug for i hele perioden i farestien.

 

Playfeeder-truget er udformet således, at det stimulerer grisenes lyst til at lege og rode. Forsøg har vist, at incitamentet er tilstrækkeligt til at tillokke alle grisene i et kuld. Antallet af besøg og foderindtaget var markant højere ved playfeeder-truget sammenlignet med et almindeligt trug., således at hver gris derved optager en tilstrækkelig mængde strøjern.

 

Hvad er et Playfeeder-trug?

Playfeeder er et specialtrug til strøjern og prestarterfoder i farestien. Playfeederen er specielt udviklet med henblik på optimal udnyttelse af pattegrisenes specielle naturlige rodeadfærd for en tidlig optagelse af strøjern.

 

Truget er let at af- og påmontere, hygiejnisk og nemt at rengøre. Det kan uden brug af værktøj indstilles i en lav eller høj position, alt efter pattegrisenes alder og størrelse.

 

Når jerntildelingsperioden er ovre, kan det anvendes til prestarterfoder. Derved lettes overgangen til tørfoder.

 

Playfeederen er således det eneste trug, der er brug for i hele perioden i farestien. Playfeeder-truget er udformet således, at det stimulerer grisenes lyst til at lege og rode.

 

Hvorfor bruge Playfeeder?

Vores mission med Playfeeder var at udvikle et trug, der allerede fra de første levedøgn kunne vække grisenes interesse, og dermed tiltrække dem og sikre dem en tilstrækkelig jerntilførsel gennem strøjern.

 

Forskere ved Utrecht Universitet har undersøgt om foderoptagelsen hos pattegrise i dieperioden kan øges ved hjælp af Playfeederen.

 

Med andre ord sammenlignede de Playfeederen med et traditionelt fodertrug og fandt ud af, at stimulering af grisenes udforskende adfærd øger foderoptagelsen betydeligt i farestalden. Allerede i den første uge af jerntildelingen besøgte de grise, der havde Playfeederen til rådighed, oftere truget end dem med det traditionelle trug. Ved udgangen af dieperioden var antallet af besøg mere end fordoblet.

 

Hvilken betydning har en øget foderoptagelse i farestalden?

Normalt er indtaget af foder lavt og varierende i pattegrisenes periode i farestien, og det er sjældent muligt at måle en positiv effekt af øget foderindtag på grisenes tilvækst i dieperioden. Det skyldes at soens mælk dækker langt den største andel af grisenes energibehov.

 

Men vi ved dog også, at indtagelse af tilstrækkelig mængde startfoder i dieperioden øger smågrisenes vækst efter fravænningen, da grisenes tarm modnes tidligere og forberedes på det ellers bratte skift i fodersammensætningen ved fravænningen.

 

 

Undersøgelser har vist, at en øget foderindtagelse i farestalden, kan resultere i bedre tilvækst og bedre trivsel efter fravænningen, idet grisene i fravænningsstalden kommer hurtigere til truget og æder mere.

 

 

Playfeeder er et registreret varemærke