Jernoverload

Grisens jernbehov

Det er velkendt at pattegrise har behov for jern efter faring, det er dog ikke ligegyldigt hvordan jernet tildeles. Grisens behov for jern skal dækkes uden at hverken under- eller overforsyne grisen med jern.
Hvis grisen underforsynes med jern vil hæmoglobinkoncentrationen i blodet falde og ilttransporten rundt i kroppen nedsættes. Det medfører at grisen ikke trives og der er risiko for nedsat tilvækst og højere dødelighed.
Hvis grisen overforsynes med jern, øges risikoen for ophobning i leveren, oxidativt stress og øget risiko for infektioner.

 

Oralt jern

Diætetisk jern optages i den proksimale del af tyndtarmen ved en reguleret proces, som styrer kroppens jernhomeostase.
To mekanismer hjælper med optagelsen af jern fra foderet, det er transportørerne DMT1 (Divalent metaltransportør 1) og Ferroportin.

DMT1 er ansvarlig for transport af jern fra mavetarmkanalen og ind i tarmcellerne.

Ferroportin transporterer jern fra tarmcellerne over i blodet.

I blodet bindes jern til transferrin og transporteres til lever, milt og knoglemarv, hvor det lagres eller anvendes til hæmoglobin og erythrocytsyntese.

Når leveren registrerer tilstrækkeligt niveau af jern, producerer den hormonet hepcidin. Hepcidin sendes via blodet til tarmen, hvor det indvirker på jerntransportøren ferroportin, som nedregulerer jernoptaget.
Hepcidin spiller derudover en vigtig rolle i immunsvaret ved infektion. Under en infektion vil hepcidin nedsætte jernoptagelsen i tarmen og tilbageholde jern i makrofagerne og levercellerne, hvilket gør det utilgængeligt for de indtrængende bakterier. Væksten af de sygdomsfremkaldende bakterier hæmmes herved, da der ikke er tilstrækkeligt jern til rådighed.
Jernoptagelsen er fra naturens side reguleret, så grisen hverken over- eller underforsynes med jern.

 

 

Jerninjektion

Ved jerninjektion gives der samme høje dosis uanset størrelsen på grisen i de første dage efter faring.

Ved jerninjektion sættes den naturligt regulerede jernoptagelse ud af spil, og pattegrisen risikerer derfor at lide af jernoverbelastning, da den ikke kan udskille den overskydende mængde jern.

Når man tildeler en stor mængde jern ved injektion, vil det forstyrre den naturlige jernmetabolisme. Når den tildelte mængde jern, overstiger bindingskapaciteten af transferrin, vil der være frit jern i kroppen. Det frie jern vil katalysere dannelsen af frie radikaler, som kan lede til oxidativt stress. De frie radikaler beskadiger cellerne ved at nedbryde cellevæggene og beskadige proteiner og DNA i cellerne.

 

Jernoverload og oxidativt stress

Et forsøg af Chen et al. 2019 hvor de sammenlignede tre grupper, en kontrolgruppe uden jerntilskud, splitjerntildeling hvor der blev tildelt injektionsjern i lav dosis over to gange (40 mg/kg  dag 3 og 14) og en konventionel høj dosis (150 mg/kg) givet en gang på dag 3.   

Vægten på dag 20 og frem til dag 35 var signifikant lavere i den gruppe der fik den høje dosis jern end den gruppe der fik den lave dosis af jern to gange. Dette til trods for at der ikke var forskel i hæmoglobinniveauet mellem de to grupper der fik jern. Det er derfor ikke altid nok kun at se på hæmoglobinniveauet.

 

 

Koncentrationen af jern i serum var signifikant højere i den gruppe der fik den høje mængde jern på dag 10 & 20 og der var også signifikant højere koncentration af hepcidin på dag 10 og 20. Hepcidins rolle er at nedregulere optaget af jern fra tarmen når koncentrationen af jern er for høj. 

 

Derudover fandt de høje koncentrationer af jern i leveren og når de målte niveauerne af forskellige parametre for oxidativt stress i leveren var de signifikant højere hos grisene med den høje jernkoncentration.

De fandt også skader i tarmen hos gruppen der fik den høje koncentration af jern.

Jo tidligere jerninjektionen bliver givet, jo mere negativt påvirker det pattegrisen i forhold til sundhed og tilvækst.
I et forsøg af Perri et al., 2006, hvor 20 besætninger deltog, registrerede de dag for injektion, hæmoglobinniveau og tilvækst de første 3 uger efter fravænning.

Der var ingen effekt af dag for jerninjektion på hæmoglobinniveauet ved fravænning, men der var en negativ effekt af tidlig jerninjektion på tilvæksten efter fravænning. Jerninjektion er en fast dosis og tager ikke højde for pattegrisens alder, vægt eller sundhedsstatus.

 

 

Læs mere om FerkoFer her