ColoDan Feed

Ring for pris

ColoDan Feed er et tilskudsfoder til kalve. Det er fremstillet af tørret råmælk fra danske IBR-frie besætninger og indeholder 99% råmælk. 
 

 • Naturligt indhold af immunstoffer og næringsstoffer
 • IBR-fri
 • Hurtig og nem tildeling
 • Non-medicated
   

Anvendelse 

ColoDan Feed kan anvendes som supplement til eller erstatning for koens råmælk.


ColoDan Feed bruges som erstatning i situationer, hvor

 • Der er mangel på råmælk
 • Koens eget råmælk har for dårlig kvalitet
 • Der er sundhedsproblemer i besætningen, der gør, at man ikke kan anvende koens eget råmælk til kalven, f.eks. ved sanering for IBR.
Lagerstatus: Ikke på lager

ColoDanFeed - et godt alternativ

Der er gode grunde til at anvende ColoDan Feed som supplement eller erstatning for koens råmælk:

 • ColoDan Feed er tørret råmælk fra køer. Der er ikke fjernet fedt, tilsat immunstoffer eller på anden måde ændret ved råmælkens indholdsstoffer.
 • ColoDan Feed er fremstillet af råmælk fra danske, IBR-frie besætninger og indeholder 99 % råmælk.
 • ColoDan Feed består af råmælk fra den 1. og 2. udmalkning efter kalven har fået dækket sit behov. Her er indholdet af immunstoffer og næringsstoffer højest.
 • ColoDan Feed er fremstillet ved en skånsom tørringsproces til et holdbart pulver, så man samtidig bevarer de bioaktive stoffer i råmælken.

Essentielle næringsstoffer, energi og antistoffer til nyfødte kalve

ColoDan Feed er et naturprodukt, fremstillet af colostrum fra danske, IBR-frie besætninger.

Den næringsrige colostrum stammer fra de to første udmalkninger efter kælvning. Produktet er skånsomt tørret for at bevare et højt indhold af livsvigtige immun- og vækststoffer. Der er ikke fjernet bestanddele eller på anden måde ændret på sammensætningen af colostrum.

ColoDan Feed anvendes de to første dage efter kælvningen som supplement til eller erstatning for koens egen colostrum for at sikre en tilstrækkelig immunisering ved utilstrækkeligt indtag, kvalitet eller mængde colostrum. ColoDan Feed anvendes endvidere i besætninger, hvor man ønsker at sanere for IBR.

Nøglen til en god udvikling og sundhed hos kalven er, at den får tilstrækkelig colostrum af god kvalitet.

Colodan Feed som erstatning for koens råmælk

ColoDan Feed bruges som erstatning i situationer, hvor der er mangel på råmælk eller hvor der er sygdomsproblemer i besætningen, der gør, at man ikke kan anvende koens eget råmælk til kalven, f.eks ved sanering for IBR.


Dosering:
1.døgn: Rør 1.000 g Colodan Feed op i 3 liter varmt vand (max 50° C). Gives hurtigst muligt og indenfor 6 timer efter fødslen.

2.døgn: Ved første fodring rør 500 g Colodan Feed op i 1,5 liter varmt vand (max. 50° C). Udfodringstemperatur 37-40° C. Ved anden udfodring 3-4 liter IBR-fri sødmælk eller mælkeerstatning baseret på skummetmælkspulver.

Vær opmærksom på at vandet ikke må være varmere end 50° C, da vigtige komponenter kan blive ødelagt ved for høj varme.

For at sikre at kalven forbliver IBR- fri, må den ikke få komælk de første 2 dage efter fødslen. Der anbefales ColoDan Feed det første døgn og en kombination af Colodan Feed og mælkeerstatning i 2. døgn ved risiko for IBR.
Kontakt evt. din dyrlæge for yderligere vejledning.

ColoDan Feed som supplement til koens råmælk
Colodan Feed kan bruges som supplement til koens råmælk, hvis kvaliteten er for dårlig eller hvis der ikke er tilstrækkelige mængder til rådighed.

Doseringen afhænger af kvaliteten af koens råmælk. Kvaliteten kan måles med et refraktometer (Brix måler). En god kvalitet har en værdi på mindst 22. Hvis den er lavere anbefales det at supplere med Colodan Feed.
 


Eksempel

Kvaliteten måles til 18 Brix. Vi ønsker at tildele 4 liter råmælk til den nyfødte kalv. Der er i alt brug for at supplere med 560 g Colodan Feed i 4 liter råmælk. 
Udfodringstemperaturen skal ligge på 37 - 40° C.
Kontakt evt. din dyrlæge for yderligere vejledning.

Kalvens behov for råmælk
Råmælk (Colostrum) er den første mælk, koen producerer de første 1-2 dage efter kælvning. Råmælk er rig på næringsstoffer, antistoffer, vækstfaktorer og en lang række andre bioaktive stoffer, som fremmer den nyfødte kalvs vækst og udvikling af immunsystemet, så kalven beskyttes mod infektioner i de første leveuger.

For kalven er det helt afgørende at få tilført råmælk hurtigst muligt efter fødslen for at sikre tilstrækkelig immunisering. Det skyldes, at kalven ikke får tilført antistoffer til blodet fra koen inden fødslen, men fødes uden nogen form for immunologisk beskyttelse og kalvens evne til at optage immunstofferne forsvinder næsten helt i løbet af det første døgn. 

En kalv skal have minimum 4 liter råmælk (stor race) og minimum 3 liter (jersey) for at opnå et serumindhold af immunoglubolin G (IgG) på 10 mg/ml, hvilket sikrer kalven tilstrækkelig immunitet.

Tiden er en vigtig faktor
Lige efter fødslen er kalvens tarmceller fra naturens side gennemtrængelig for at kunne optage store molekyler som antistoffer ved passiv transport. Efter ca. 24-36 timer lukker tarmen sig, så tarmcellerne ikke længere tillader de store molekyler at passere. Det er derfor vigtigt, at kalven drikker tilstrækkelige mængder råmælk så tidligt som muligt og helst indenfor 6 timer efter fødslen for at opnå immunologisk beskyttelse. 

En kalv skal have minimum 4 liter råmælk (stor race) og minimum 3 liter (jersey) for at opnå et serumindhold af immunoglubolin G (IgG) på 10 mg/ml, hvilket sikrer tilstrækkelig immunitet.

Råmælk dannes i perioden før kælvning og ophører ved kælvning, hvor mælkeproduktionen starter. Det betyder, at der begynder at ske en fortynding af råmælken straks efter kælvning, Derfor er det vigtigt, at kalven får råmælk fra den første udmalkning så hurtigt som muligt efter kælvning.

Råmælkskvalitet
Råmælkskvaliteten er vigtig for at sikre en tilstrækkelig immunisering. Råmælkskvaliteten kan måles med et colostrometer (min 1,050) eller et refraktometer (min 22 % Brix).
Der er mange forskellige faktorer, der påvirker kvaliteten af råmælken, såsom laktationsnummer, goldperiodelængde, sygdomme i goldperioden og omkring kælvning samt mælkeløb i goldperioden.


 

 

ColoDan er et registreret varemærke

ColoDan er dækket af patent nr. EP 1931216