Er BiCando Gel dyr at bruge?

 

BiCando Gel er meget billig i brug med en pris på ca. 0,80 kr. pr. dosis.

 

Økonomien i farestalden afhænger i høj grad af, om man kan undgå en række af de banale maveforstyrrelser, der tit optræder i pattegrisens første leveuger. Derfor er det nødvendigt, at der gribes ind, så de ikke udvikler alvorlige fordøjelsesforstyrrelser (diárre), hvor immunsystemet belastes unødvendigt med det til følge, at en række andre, latente sygdomme bryder frem.

 

BiCando Gel gør det desuden muligt på en enkel, økonomisk måde at reducere forbruget af medicin og injektioner og dermed leve op til de lovgivningsmæssige krav, der i dag er gældende for moderne animalsk produktion, så dette kun anvendes, når det er absolut nødvendigt.