Er det ikke dyrere pr. gris?

 

FerkoFer® er lidt dyrere pr. gris end injektion, når sammenligningen sker, før der medregnes omkostninger til nåle og injektionssprøjter, rengøring af udstyr fra gang til gang samt tidsforbrug.

 

Dertil skal også vægtes fordelene i forhold til pattegrisenes sundhed og trivsel samt, at en af de kedelige arbejdsprocesser i farestalden bortskaffes.