Er det ikke dyrere pr. gris?

 

Behandlingsprisen på strøjern og injektionsjern ligger på samme niveau når omkostninger til nåle, injektionssprøjter, rengøring af udstyr og tidsforbrug tages med. 

 

En korrekt udført injektion kræver en større arbejdsindsats pr. gris end anvendelsen af strøjern.

 

Dertil skal også vægtes fordelene i forhold til pattegrisenes sundhed og trivsel samt, at en af de kedelige arbejdsprocesser i farestalden bortskaffes.