Erstatning- og ansvarsbegrænsning

En eventuel erstatning er begrænset til maksimalt at udgøre varens pris. 
 

Biofiber-Damino A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.