Får vi det gjort i hverdagen?

 

Ja, ligesom andre vigtige arbejdsrutiner i stalden, som f.eks. vaccinationer, kan FerkoFer® sikkert og nemt indpasses i hvilken som helst arbejdsrutine i besætningen.

 

En typisk rutine er, at første tildeling sker mandag morgen samtidig med inspektion af pattegrisene efter weekenden, anden tildeling fredag ved sidste inspektion inden weekenden, og tredie og sidste tildeling mandag morgen igen efter weekenden.