Hvad med variationen i blodværdierne?

 

FerkoFer® har samme gennemsnitsværdier og variation i måleresultaterne som injektionsjern, dvs. det er lige så sikkert som injektionsjern.