Hvordan bruges FerkoFer?

 

Grisene skal have FerkoFer til rådighed i ca. to uger, og dette opnås ved at tildele det 3 gange i perioden fra ca. 3 dage til 10 dage eft er faring. Resten klarer grisene selv.

 

Dosering: 10 g FerkoFer pr. gris i hele perioden svarer til 3 bægre pr. kuld (16 grise). Giv det første bæger 2-4 dage eft er faring, det andet 3-4 dage senere, og det tredje 3-4 dage herefter.

 

Det er lettest at samle i ugehold, så hvis faringerne sker sidst på ugen, gives i 1 bæger FerkoFer den følgende mandag, torsdag/fredag og igen mandag.