Produktansvar

Damino.com kan kun blive holdt skadesansvarlig, såfremt skaden beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved det leverede, der ikke har kunnet afværges ved modtagers kontrol.

Damino.com's ansvar dækker udelukkende direkte person- og tingskade og er begrænset til kr. 1.000.000 pr. skadesforløb. 

Damino.com er uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse af varen eller utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring af denne.