Biopect
(gratis fragt)

Pris fra 248,80 DKK

(ekskl. moms)

Biopect er et diætetisk tilskudsfoder til kalve, lam, kid og grise, til stabilisering af væske og elektrolytbalancen. Biopect består af specialbehandlede plantefibre, let optagelig energi og har et højt indhold af elektrolytter.
 

 

 


Anvendelse:
Biopect kan anvendes i perioder med fordøjelsesforstyrrelser, uanset om disse er bakterie- virus- eller fodringsbetingede. Biopect kan også anvendes forebyggende, hvis der er risiko for fordøjelsesforstyrrelser, som ved foderskift, flytning og nyindkøbte dyr eller andre stressende situationer.

Biopect kan også bruges som supplement til antibiotikabehandling, hvor den reducerer antibiotikaens skadelige virkning på tarmfloraen og fremmer en hurtig genopbygning af den naturlige tarmflora. Biopect er optimeret, så det kan anvendes i mælk.

 


Dosering:
Generelt gives ved fordøjelsesforstyrrelser (diarré) 1 g Biopect pr. kg levende vægt to gange dagligt i 3-5 dage. Ved risiko for fordøjelsesforstyrrelser (diarré) gives ½ mængde i 2-3 dage.

Hvis Biopect bruges i mere end 3 dage i træk i vand, skal der også gives andet foder, fx mælk/ mælkeerstatning.

Dosis i mælk til kalve:
1 målebæger Biopect oprørt i 2 l ca. 40 °C varmt mælk/mælkeerstatning.

  • Milde fordøjelsesforstyrrelser (diarré): 2 gange dagligt i 3-5 dage.
  • Svære fordøjelsesforstyrrelser (diarré): Dosis kan det 1. døgn gives op til 4 gange, afhængigt af graden af fordøjelsesforstyrrelser. De følgende dage som ved milde tilfælde.
  • Forebyggende: Halv dosis i 3 dage.

Dosis i vand til kalve:

I vand fordobles dosis: 100 g i 2 l ca. 40 °C varmt vand ved de to første tildelinger. Herefter doseres i mælk/mælkeerstatning som ved milde tilfælde.

De angivne doser gælder for en kalv på ca. 50 kg. 

Målebæger indlagt. 1 målebæger = ca. 50 g Biopect.

Dosis til pattegrise
Biopect oprørt i mælkeerstatning eller vand:
Giv 50 g (ca. 1 målebæger) biopect pr. 2 L mælkeerstatning eller 50 g biopect pr. L vand 2 gange dagligt i 3-5 dage.

Som topdressing på tørfoder til pattegrise og smågrise:
Giv 1 g/kg levendevægt to gange dagligt i 3-5 dage

Lam og kid:
Giv 50 g biopect (ca. 1 målebæger) pr. 2 l ca. 40 C varm mælk/mælkeerstatning, 2 gange dagligt i 3-5 dage.

Behandling af fordøjelsesforstyrrelser (diarré) hos andre dyrearter
1g Biopect pr. kg legemsvægt, oprørt i mælk, mælkeerstatning eller som topdressing, 2 gange dagligt i 3-5 dage. Ved iblanding i vand bruges dobbelt dosis Biopect.

Sørg altid for, at dyret får rigeligt med væske at drikke.
Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug og inden forlængelse af brugsperioden.

Vil du vide mere om Biopect, så læs videre her