Reklamationsret

Reklamation over varer, der er behæftet med fejl eller mangler, skal ske skriftligt indenfor 14 dage fra den dag, hvor varen er modtaget. I tilfælde af berettiget og rettidig reklamation bliver varen uden afgift for køber erstattet af en ny vare, eller købet kan ophæves efter aftale herom.

 

Varer med mangler og fejl, som skyldes uhensigtsmæssig håndtering eller lagring af varen, er udenfor Biofiber-Daminos kontrol og erstattes ikke.